Stichting Hart voor Minima publicatieplicht

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: www.hartvoorminima.nl

Naam: Stichting Hart voor Minima
RSIN: 855741041
Contact: Miranda Verkoelen-ten Brincke

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het helpen van minima die door de financiële situatie essentiële zaken tekortkomen in de vorm van Voedsel en aanverwante producten.

Bestuurssamenstelling:

Bestuur: Miranda Tamara Heidy ten Brincke, Marion van Beerendonk en Nathalie van der Zanden.

Beloningsbeleid:

De bestuurders van stichting Hart voor Minima ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.
Stichting Hart voor Minima heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag:

De activiteiten van stichting Hart voor minima bestaan uit:

  • Het in ontvangst nemen, sorteren en opslaan van donaties in de vorm van voedsel en producten.
  • Het ontvangen en afhandelen van pakket aanvragen van organisaties voor gezinnen in financiële nood uit Helmond.
  • Het organiseren en begeleiden van geschonken producten voor de minima gezinnen in financiële nood uit Helmond.
  • Het publiceren van activiteiten van de stichting op Social media middels Like pagina en middels een besloten groep.

Locatie:

Evertsenstraat 19
5703 AM Helmond

Factuur adres:

Stichting Hart voor Minima

Jacob van Wassenaerstraat 25
5703CE Helmond

Kvk 64605817
Rekeningnummer : NL92 RABO 0319 0475 98